Make your own free website on Tripod.com

General Psychology Reviewer and Things Educational

Home | General Psychology Reviewer | Education Index | Hobby & Interests | Site Organizer

Filipino Proverbs

Filipino Proverbs and Sayings

On Beauty (Whether Inside or Outside, or Both)
"Ang anak na lumaking maganda ay tunay na tuwa ng ama't ina."
"A child who grows up to become beautiful is truly a joy to her
 father and mother."

On Caution in Plans
"Anuman ang gagawin, makapitong isipin."
"Whatever you plan to do, think about it seven times."

On Faithfulness / Loyalty
"Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan."
"A faithful individual is safe from harm."

On God's Mercy (Blessing)  and Human Work
"Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa."
"God gives mercy while humans do the work."

On Good Examples  and Advice or Empty Words
"Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa sa pahayag ng
 akala mo'y dakila."
"A good example is a lot more effective than the advice of someone
whom you think is heroic (wise)."

On Honest Communication and Marital/Human Relationship
"Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluat."
"Honesty makes for a lasting relationship."

On Kind-Heartedness or What is Beautiful
"Ang tunay na kagandahan ay tunay na lumalabas sa may mabuting
 kalooban."
"What is truly beautiful can surely come from a kind-hearted person."

On Laziness
"Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman."
"Laziness is the brother (or sister) of starvation."

On Love and Life
"Kung may pag-ibig ay may buhay."
"If there is love, there is life."

On One's Roots or Sense of Gratitude
"Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating
 sa pinaroroonan."
"The person who does not know how to look back to where he came
 (from) will never reach his destination."

On Perseverance
"Ang umaayaw ay 'di nagwawagi; ang nagwawagi ay 'di umaayaw."
"The one who quits does not win; the one who wins does not quit."

On Physical Beauty
"Ang babaeng tunay na maganda, iyong mapupuna paggising sa umaga."
"A woman who is truly beautiful (is one whom) you'll be able to notice
 at just about the time when (both of) you wake up in the morning."

On Physical Beauty and Kindness
"Lumilipas ang kagandahan; hindi ang kabaitan."
"Physical beauty is ephemeral while kindness is not."

On Teaching Good Behavior
"Wastuhin ang kamalian; huwag lamang pagtawanan."
"Correct a mistake; do not simply laugh at it."

On Teaching the Right Path
"Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran."
"Teach the child the right path to follow."

On the Value of Being Prepared
"Daig ng maagap ang taong masipag."
"The prepared individual is superior to a hardworking person."

On the Value of Material Wealth
"Aanhin mo pa ang palasyo, kung ang nakatira ay kuwago? Mabuti pa
 and bahay kubo, ang nakatira ay tao."
"Of what good is a palace if it is inhabited by owls? Better is a nipa hut
 inhabited by humans."

On Woman's Physical Attribute
"Ang magandang dalaga ay tulad sa bulaklak na mapanghalina."
"A beautiful lady is like an attractive flower."

On Work (Action) and Words
"Ang gawa ay higit sa salita."
"Work (action) is superior to words."
 

References:
"Isang Aklat Katipunan Ng Mga Kasabihang Filipino," Zenaida Padilla Villanueva, 2001
"Mga Salawikain," Sonny A. Mendoza, 1998
Wikipedia

Translation:
Alex Moises

 
Website of Alex Moises / Copyright, 2010 - All Rights Reserved